Adopting the EURO in Romania

Authors

  • Ilie ŞIMON , Assoc. Prof. Ph.D. Faculty of Marketing and International Affaires Spiru Haret University

Keywords:

recession, convergence criteria, Euro adoption, Romania

Abstract

This paper addresses the adoption of the Euro currency in 2014, as estimated in the National Programme. Based on the convergence criteria analysis on the current national background, we can foresee an earlier monetary integration.   

References

• Isărescu M. (2008), Evoluţii macroeconomice recente, prezentarea la mic dejun de afaceri organizat de Romanian British Camera de Comerţ, 09/04.2008.

• Isărescu M. (2007), de intermediere financiară în România, 1990-2007, www.bnr.ro Dizertaţie despre ocazia de a fi acordat titlul de Doctor Honoris Causa de către „George Bacovia”, Universitatea, Bacău, România, august, 2007.

• Isărescu M. (2004), Drumul spre euro, www.bnro.ro, 2004.

• Popa C. (2000), Obiective alternative în configuraţia de politică monetară, BNR, „Caiete de Studii” nr.9 / 2000.

• Rădulescu E. (1999), Inflaţia, marea provocare, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1999.

• *** BNR: ţintirea directă a inflaţiei: o nouă strategie de politică monetară pentru România „Lucrări ocazionale” No.1/2002

• *** BNR: Ţintirea directă a inflaţiei în Republica Cehă, Polonia şi Ungaria: implementare şi performanţe (2004).

• ***Rapoartele Inflaţia, 2007, aprilie 2008: BNR.

• ***Ministerul de Finanţe, România – Programul de Convergenţă, Bucureşti, 2006.

• ***Comisia Europeană, de recuperare, creşterea economică şi convergenţa noile state membre, Bruxelles, 2005

• www.bnr.ro

• www.insse.ro.

• http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1090, 30070682,1090 _.

Downloads

Published

2011-03-30

How to Cite

ŞIMON, I. (2011). Adopting the EURO in Romania. Annals of Spiru Haret University. Economic Series, 11(1), 11–16. Retrieved from https://www.anale.spiruharet.ro/economics/article/view/1111

Issue

Section

ACADEMIA PAPERS