(1)
ZORZOLIU, R. Crisis Impact on the Romanian Economy Compared to European Union Countries. ASHU- ES 2009, 11, 63-69.